Δημόσια κατοικία
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΚΛΑΙΡΗ
ΤΣΕΛΕΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2012
Περίληψη