Διαδρομές Φωτός: 15 "δωμάτια" ως εργαλίο συμπύκνωσης και διαχείρησης του φωτός στην αρχιτεκτονική
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


Επιβλέπων:
Γαβρήλου Έβελυν2012
Περίληψη