Ένα σενάριο κατοίκησης για τους επισκέπτες του τοπίου στη λίμνη Κάρλα
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


Επιβλέποντες:
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος
Στυλίδης Ιορδάνης2012
Περίληψη