Κατασκευή αντικειμένου στο σύλλογο χειμερινών κολυμβητών. Ανάλυση, καταγραφή και τεκμηρίωση της περιοχής χειμερινών κολύμβητών
ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙ


Επιβλέποντες:
Κοτιώνης Ζήσης
Παπαδημητρίου Μαρία2012
Περίληψη