Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά
ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2012
Περίληψη