[Ανα]συνθέτοντας το τοπίο. Χάραξη περιπατητικών πορειών στο υπάρχον πεδίο κινήσεων και θεάσεων στην περιοχή της Χαμολιάς στη Βραυρώνα
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2012
Περίληψη