Στέγη Φιλοξενίας ανηλίκων και κέντρο νεότητας στην Ν. Ιωνία Βόλου
ΣΧΟΙΝΑ-ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2012
Περίληψη