Αστικό πράσινο, ανάπλαση του Πάρκου Αναύρου
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2012
Περίληψη