Πολυκινηματογράφος - Εμπορικό κέντρο
ΜΕΛΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ


Επιβλέποντες:
Φιλιππιτζής Δημήτρης
Καναρέλης Θεοκλής2012
Περίληψη