Επανάχρηση κρουαζιερόπλοιου. Αξιοποίηση υπάρχοντος σκάφους με σκοπό την μετατροπή του σε κολυμβητικό κέντρο
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ


Επιβλέποντες:
Πανηγύρης Κωστής
Φιλιππιτζής Δημήτρης2012
Περίληψη