30 Κομμάτια: Μεταβαλλόμενο ένδυμα (δια)προσωπικής χρήσης.
ΚΥΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ


Επιβλέποντες:
Γαβρήλου Έβελυν
Λυκουριώτη Ίρις2012
Περίληψη