Σχεδιασμός του Μετώπου του Βόλου από το Ηρώο μέχρι τον Άναυρο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιβλέποντες:
Τροβά Βάσω
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2011
Περίληψη