Αστικοί αγροί. Επανάχρηση ανενεργού λατομείου στα Τουρκοβούνια.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2011
Περίληψη