Μετασκευή της σιταποθήκης (Σιλό) σε ξενοδοχειακή μονάδα και αναδιαμόρφωση της κεντρικής προβλήτας του Λιμανιού (Βόλου)
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2011
Περίληψη