Στάση και διαμονή στο όριο του ταξιδιού: Παρεμβαίνομτας στο περιθώριο της Εθνικής Οδού.
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2011
Περίληψη