Νευρώνες γνώσης, εκπαίδευσης και αναψυχής στον ιστό της πόλης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2011
Περίληψη