Μικρά σημεία στο λιβάδι. Η πραγματιστική καθημερινότητα πέρα από το ασυνήθιστο.
ΡΥΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ


Επιβλέποντες:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος
Κοτιώνης Ζήσης


Θεωρία και κριτική
Αρχιτεκτονική σύνθεση

2011
Περίληψη