Ορύγματα και ορίζοντες. Διαδρομή στο νοτιότερο άκρο της Γαύδου.
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2011
Περίληψη