Παλιοσίδερα. Κτήριο για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
ΦΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2011
Περίληψη