Όνειρο, Κλίμακα, Ίχνη. Χωρική Προσέγγιση της απόδρασης στην "κατωχώρα".
ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ


Επιβλέποντες:
Δασκαλάκης Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2011
Περίληψη