Σχεδιάζοντας το Αόρατο.
ΑΜΜΑΡΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΣΑΜΑΝΘΑ
ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2006
Περίληψη