Συλλογική κατοικία για την τρίτη ηλικία στην περιοχή Αναύρου του Βόλου.
ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2011
Περίληψη