Φοιτητικές εστίες πανεπιστημιούπολης Λεμεσού.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΙΧΑΛΗΣ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2011
Περίληψη