Πλατεία και ακάλυπτοι. Μια αμφίδρομη σχέση τόπων.
ΚΩΣΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2011
Περίληψη