Τα τοπία της αναπαραγωγής: η σχολική μεσοπολεμική και μεταπολεμική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα
ΝΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2011
Περίληψη