Χωρικές αντιλήψεις και συμπεριφορές στο θέατρο του Jerzy Grotonski.
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2011
Περίληψη