Η διαδρομή από το λατομείο του Σελεπίτσαρι στο τσιμεντάδικο, αξιοποιώντας τις έννοιες της εντροπίας και της διαστρωμάτωσης .
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2011
Περίληψη