"Τόπος: Αθήνα, Χώρος:Τουαλέτα, Χρήστης: Εσύ" Δημόσια Αποχωρητήρια στην Αθήνα Μελέτη περιπτώσεων.
ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2011
Περίληψη