Προθέσεις Μετάβασης. Η παλέτα του ενδιάμεσου. Αρχές Διαχείρησης των ενδιάμεσων μεταβατικών χώρων.
ΜΑΝΤΕ ΕΛΙΖΑ
ΣΙΕΡΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος


Αρχιτεκτονική σύνθεση
Οπτικοακουστικές τέχνες και συνθέσεις

2011
Περίληψη