Αρχείον. Χώροι και Αφηγήσεις θανάτου στα έντυπα μέσα ενημέρωσης 1985-1997.
ΤΣΙΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΕΛΕΜΕΓΚΟΥ ΛΟΡΕΝΑ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2010
Περίληψη