Το Νέο Κτίριο - Τομές και Προβπλές στον ν-διάστατο χώρο του διαδικτύου.
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ ΜΑΡΚΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ


Επιβλέπων:
Ωραιόπουλος Φίλιππος2010
Περίληψη