Αποκτώντας Διεύθυνση Κατοικίας. Κέντρο Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα.
ΜΕΤΑΞΟΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2006
Περίληψη