Το χαγιάτι στο χαλκιδικιώτικο σπίτι.
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ


Επιβλέπων:
Φιλιππιτζής Δημήτρης2010
Περίληψη