Από την Χειρονομία του Μαέστρου στην Όπερα της Αθήνας
ΚΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2006
Περίληψη