Η κρίση στη πόλη και η πόλη στην κρίση. Μια μελέτη γύρω από την ιστορική εξέλιξη των αστικών μετασχηματισμών και η σχέση τους με τις περιόδους κρίσης και ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας.
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2009
Περίληψη