Ανάγνωση & Ερμηνεία του μυθιστορήματος του Thomas Bernhard «Διόρθωση».
ΜΙΧΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2009
Περίληψη