Μετακυβιστική Ανακατασκευή της Συναισθηματικής Τοπογραφίας του Δημήτρη Πικιώνη.
ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2009
Περίληψη