Παραδοσιακές αρχές σχεδιασμού που συμβάλλουν σε βιοκλιματικές λειτουργίες.
ΜΠΛΕΤΑ ΕΛΕΝΗ


Επιβλέπων:
Φιλιππιτζής Δημήτρης2009
Περίληψη