Δημιουργία Πολυναού στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής


Αρχιτεκτονική σύνθεση
2005
Περίληψη