Πηγάδια ως χωρικές μεταφορές του εαυτού στη λογοτεχνία.
ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2009
Περίληψη