Η διαχρονική πορεία ενός πηλιορείτικου οικισμού – Ανιχνεύοντας τη Μακρινίτσα - κυκλική πορεία σύνδεσης δύο πλατειών.
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ


Επιβλέπων:
Φιλιππιτζής Δημήτρης2009
Περίληψη