Συλλογική Νοημοσύνη.
ΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2009
Περίληψη