Μέσα-έξω στα καταφύγια του S. Beckett
ΛΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ


Επιβλέποντες:
Κοτιώνης Ζήσης
Μανιδάκη Εύα


Οπτικοακουστικές τέχνες και συνθέσεις
Θεωρία και κριτική

2009
Περίληψη