Το Μετα-ανθρώπινο σώμα: θεωρίες, ερμηνείες και αναπαραστάσεις.
ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2009
Περίληψη