Επανασχεδιασμός του Πεδίου Άρεως.
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2006
Περίληψη