Σύνθετα πολυμερή υλικά στον βιομηχανικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΝΕΑΡΧΟΣ
ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέπων:
Βροντίση Μαρία2008
Περίληψη