Διακόσμηση και μαζική κουλτούρα - Συναρμογές, παρενέργειες και εκφράσεις του «περιττού» στην εποχή των mass media και του ΙΚΕΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2008
Περίληψη