Αυτοδιαχειριζόμενη εστία : μια πειρα[μα]τική μορφή κατοίκησης.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΜΑΡΙΓΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΪΣ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2008
Περίληψη