Πρότυπα και Τροποποίηση: Διερευνώντας τα όρια της μοναδικότητας της προκατασκευασμένης κατοικίας.
ΤΕΣΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ


Επιβλέπων:
Βυζοβίτη Σοφία2008
Περίληψη