Αρχιτεκτονική μετά τον πόλεμο. Lebbeus Woods-Sarajevo-1993.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2008
Περίληψη